[UIKit cơ bản] – Bài 12. UITabbar

UITabbar Tab, bạn đã thấy hình ảnh của nó rất nhiều trong các ứng dụng, ví dụ như: iTunes, Clock, Movie. Đó là một thanh ngang nằm dưới cùng màn hình, có chứa những item mà mỗi khi chúng ta bấm vào item nào thì ViewController của item đó xuất hiện. Đặt sách và DVD Read More

[UIKit cơ bản] – Bài 11. UIPickerView, UIPickerViewDelegate

UIPickerView, UIPickerViewDelegate Mình có một danh sách các Tổng thống Mỹ trong vài nhiệm kỳ gần đây, mình muốn hiển thị nó theo dạng một danh sách có thể cuộn được, ngoài ra người dùng có thể cuộn đến tên của vị Tổng thống nào họ thích. Đồng thời trên chính PickerView mình muốn hiển Read More

[UIKit cơ bản] – Bài 10. UITextView, NSAttributedString

UITextView, NSAttributedString Trong bài này, mình và các bạn sẽ cùng nhau nghiên cứu cách mà một UITextView hiển thị text và định dạng text với NSAttributedString là như thế nào. Đối với thuộc tính và các thông tin liên quan đến đối tượng, bạn có thể xem lại ở các phần trước trong quyển Read More

[UIKit cơ bản] – Bài 9. UICollectionView, UIColor

UICollectionView, UIColor Các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của CollectionView khi sử dụng Apps Photo trong iOS. Khác với TableView, CollectionView hiển thị dữ liệu theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Một hình ảnh khác của CollectionView mà các bạn dễ thấy nhất đó là ứng dụng Pinterest. Và trong khuôn Read More

[UIKit cơ bản] – Bài 8. UITableView, Cell, Custom Cell

UITableView, Cell, Custom Cell Một UITableView cho phép hiển thị nội dung dưới dạng một danh sách theo từng dòng khác nhau (gọi là Cell). Người dùng có thể tương tác bằng cách trượt lên/xuống để xem nội dung theo dòng. Ngoài ra để sinh động hơn, chúng ta cũng có thể thiết kế nội Read More

[UIKit cơ bản] – Bài 7. UIImageView, UIImage, Library, Camera

UIImageView, UIImage, Library, Camera Phần này sẽ giúp các bạn hiểu được cách mà một hình ảnh có thể hiện thị trên view. Đồng thời giúp các bạn biết cách để tạo ra một ứng dụng chụp ảnh. Xin lưu ý: UIImageView là đối tượng hỗ trợ việc hiển thị hình ảnh và nó có Read More

[UIKit cơ bản] – Bài 6. UIWebView, URLRequest, Delegate

UIWebView, URLRequest, Delegate Ở phần này, mình sẽ giới thiệu với các bạn cách gửi một truy vấn thông qua URLRequest và nhận giá trị trả về dưới dạng HTML rồi hiển thị nó lên màn hình cho người dùng nhìn thấy. Hay còn nói cách khác là tải và hiển thị nội dung trang Read More

[UIKit cơ bản] – Bài 5. UIPasteBoard, UserDefault

UIPasteBoard, UserDefault Để lưu trữ một cách tạm thời, mang tính ghi nhớ, tốt nhất là bạn nên sử dụng PasteBoard hoặc UserDefault rồi. Nhờ có 2 đối tượng này, bạn không cần phải ghi dữ liệu cần nhớ ra file hoặc ghi vào một cơ sở dữ liệu nào, thật là tiện lợi! Đặt Read More

[UIKit cơ bản] – Bài 4. UISwitch, UIStepper, UISlider, UIProgressView

UISwitch, UIStepper, UISlider, UIProgressView Những đối tượng trong phần này đều gần giống nhau về cách thức khai báo, truy vấn giá trị. Tuy nhiên mỗi đối tượng sẽ có một công dụng khác nhau và dựa vào mỗi điểm đặc trưng đó mà làm phong phú thêm cho ứng dụng của bạn. Mời các Read More

1 2