[UIKit cơ bản] – Bài 6. UIWebView, URLRequest, Delegate

UIWebView, URLRequest, Delegate

Ở phần này, mình sẽ giới thiệu với các bạn cách gửi một truy vấn thông qua URLRequest và nhận giá trị trả về dưới dạng HTML rồi hiển thị nó lên màn hình cho người dùng nhìn thấy. Hay còn nói cách khác là tải và hiển thị nội dung trang web á!

Đặt sách và DVD tại: https://goo.gl/EF9F34

 bản full sẽ bao gồm Sách + DVD cơ bản + DVD nâng cao + CD Source.

Đặt full để học lập trình và kiếm tiền từ iOS nhé!

Like - Share - và cho tụi mình biết ý kiến của bạn bằng cách bình luận bên dưới nhé