[UIKit cơ bản] – Bài 10. UITextView, NSAttributedString

UITextView, NSAttributedString

Trong bài này, mình và các bạn sẽ cùng nhau nghiên cứu cách mà một UITextView hiển thị text và định dạng text với NSAttributedString là như thế nào. Đối với thuộc tính và các thông tin liên quan đến đối tượng, bạn có thể xem lại ở các phần trước trong quyển sách này. Nào chúng ta bắt đầu.

Đặt sách và DVD tại: https://goo.gl/EF9F34

 bản full sẽ bao gồm Sách + DVD cơ bản + DVD nâng cao + CD Source.

Đặt full để học lập trình và kiếm tiền từ iOS nhé!

Like - Share - và cho tụi mình biết ý kiến của bạn bằng cách bình luận bên dưới nhé