Phân tích và làm ứng dụng “Ai là triệu phú”

Chào tất cả các bạn. Thời gian vừa qua, các bạn đã cùng với mình tìm hiểu về: + Ngôn ngữ Objective-C + Ứng dụng hỗ trợ lập trình Xcode, trong đó chúng ta cũng đã biết được những đối tượng cơ bản. (Mình sẽ không nhắc lại ở đây) Những đối tượng trông đơn Read More

Bài 20. XMLParser

Kết hợp hướng dẫn về Delegate và cách ứng dụng     Share Read More

Bài 19. SQLite

Cơ sở dữ liệu SQLite là một ứng dụng dùng để quản lý cơ sở dữ liệu. SQLite gần tương tự như MySQL, MSSQL, … Đặc điểm của SQLite là gọn, nhẹ, đơn giản, chỉ dùng 1 file duy nhất để lưu dữ liệu. Không cần cài đặt hay cấu hình phức tạp. Phân quyền Read More

Bài 18. AlertView

Để thông báo cho người dùng, bạn cần sử dụng một đối tượng có tên là AlertView. AlertView sẽ hiện lên bảng thông báo với các dòng thông báo bằng text hoặc một form để bạn nhập dữ liệu.     Share Read More

Bài 17. TabView

Bài này, các bạn sẽ biết được cách sử dụng TabView, cách tự tạo TabView mới và cách dùng TabView có sẵn.   Share Read More

Bài 16. TableView

Table nghĩa là bảng, đã nói đến bảng, bạn sẽ nghĩ ngay đến hoặc là nhiều dòng hoặc là nhiều cột. Vậy TableView là một bảng có nhiều hàng mà Xcode cung cấp cho chúng ta để thiết kế những ứng dụng mang tính danh sách. Giống như trong Setting của iPhone (hoặc iPad hoặc Read More

Bài 15. MultiView

Làm sao để tạo nhiều View (ví dụ như nhiều cảnh chơi trong Games nhập vai). Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để thiết kế và lập trình nhiều View (Khung nhìn). Nhiều View đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có nhiều màn hình, nhiều lựa chọn, hoặc đơn giản Read More

Bài 14. WebView

WebView là đối tượng dùng để trình diễn đoạn code viết bằng ngôn ngữ HTML cho người dùng. Hoặc WebView, quan trọng hơn được dùng để hiển thị nội dung của một trang web theo địa chỉ truy cập nhất định, mà địa chỉ đó có thể là người dùng nhập vào.     Share Read More

Bài 13. TextView

Đối tượng này dùng để hiển thị các văn bản. Về cơ bản thì cũng giống với Label, nhưng khác ở chỗ, TextView cho phép trình bày văn bản nhiều dòng, có thanh cuộn nếu đoạn văn bản quá dài. Điều này giúp ích cho lập trình viên khi cho hiển thị các đoạn văn Read More

1 2 3