[UIKit cơ bản] – Bài 8. UITableView, Cell, Custom Cell

UITableView, Cell, Custom Cell

Một UITableView cho phép hiển thị nội dung dưới dạng một danh sách theo từng dòng khác nhau (gọi là Cell). Người dùng có thể tương tác bằng cách trượt lên/xuống để xem nội dung theo dòng. Ngoài ra để sinh động hơn, chúng ta cũng có thể thiết kế nội dung bằng các đối tượng khác trong mỗi Cell, ví dụ UIImageView để hiển thị hình ảnh trong Cell, UITextView để hiển thị chữ trên Cell, …

Đặt sách và DVD tại: https://goo.gl/EF9F34

 bản full sẽ bao gồm Sách + DVD cơ bản + DVD nâng cao + CD Source.

Đặt full để học lập trình và kiếm tiền từ iOS nhé!

Like - Share - và cho tụi mình biết ý kiến của bạn bằng cách bình luận bên dưới nhé