[UIKit cơ bản] – Bài 4. UISwitch, UIStepper, UISlider, UIProgressView

UISwitch, UIStepper, UISlider, UIProgressView

Những đối tượng trong phần này đều gần giống nhau về cách thức khai báo, truy vấn giá trị. Tuy nhiên mỗi đối tượng sẽ có một công dụng khác nhau và dựa vào mỗi điểm đặc trưng đó mà làm phong phú thêm cho ứng dụng của bạn. Mời các bạn cùng theo dõi từng đối tượng nhé!

Đặt sách và DVD tại: https://goo.gl/EF9F34

 bản full sẽ bao gồm Sách + DVD cơ bản + DVD nâng cao + CD Source.

Đặt full để học lập trình và kiếm tiền từ iOS nhé!

Like - Share - và cho tụi mình biết ý kiến của bạn bằng cách bình luận bên dưới nhé