[UIKit cơ bản] – Bài 7. UIImageView, UIImage, Library, Camera

UIImageView, UIImage, Library, Camera

Phần này sẽ giúp các bạn hiểu được cách mà một hình ảnh có thể hiện thị trên view. Đồng thời giúp các bạn biết cách để tạo ra một ứng dụng chụp ảnh. Xin lưu ý: UIImageView là đối tượng hỗ trợ việc hiển thị hình ảnh và nó có thể thiết kế được trên view, còn đối tượng UIImage không thể thiết kế được trên view, mà nó được dùng để lưu trữ dữ liệu của hình ảnh, nhờ nó mà UIImageView mới có dữ liệu để hiển thị. Mời các bạn tìm hiểu chi tiết bên dưới.

Đặt sách và DVD tại: https://goo.gl/EF9F34

 bản full sẽ bao gồm Sách + DVD cơ bản + DVD nâng cao + CD Source.

Đặt full để học lập trình và kiếm tiền từ iOS nhé!

Like - Share - và cho tụi mình biết ý kiến của bạn bằng cách bình luận bên dưới nhé