[UIKit cơ bản] – Bài 9. UICollectionView, UIColor

UICollectionView, UIColor

Các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của CollectionView khi sử dụng Apps Photo trong iOS. Khác với TableView, CollectionView hiển thị dữ liệu theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Một hình ảnh khác của CollectionView mà các bạn dễ thấy nhất đó là ứng dụng Pinterest. Và trong khuôn khổ của bài này, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách để dữ liệu hiển thị trên CollectionView đồng thời nghiên cứu về một đối tượng giúp lưu trữ hình ảnh UIColor.

Đặt sách và DVD tại: https://goo.gl/EF9F34

 bản full sẽ bao gồm Sách + DVD cơ bản + DVD nâng cao + CD Source.

Đặt full để học lập trình và kiếm tiền từ iOS nhé!

Like - Share - và cho tụi mình biết ý kiến của bạn bằng cách bình luận bên dưới nhé