Bài 14. WebView

WebView là đối tượng dùng để trình diễn đoạn code viết bằng ngôn ngữ HTML cho người dùng.

Hoặc WebView, quan trọng hơn được dùng để hiển thị nội dung của một trang web theo địa chỉ truy cập nhất định, mà địa chỉ đó có thể là người dùng nhập vào.

 

 

Like - Share - và cho tụi mình biết ý kiến của bạn bằng cách bình luận bên dưới nhé