Bài 16. TableView

Table nghĩa là bảng, đã nói đến bảng, bạn sẽ nghĩ ngay đến hoặc là nhiều dòng hoặc là nhiều cột.

Vậy TableView là một bảng có nhiều hàng mà Xcode cung cấp cho chúng ta để thiết kế những ứng dụng mang tính danh sách.

Giống như trong Setting của iPhone (hoặc iPad hoặc iPod) chúng ta cũng thấy một danh sách các lệnh.

Hoặc có thể thấy đơn giản trong ứng dụng AddressBook, đó cũng là một danh sách các tên, số điện thoại trong danh bạ của bạn.

Ở bài này, chúng ta sẽ hiển thị toàn bộ danh sách học sinh trong một lớp học.

Danh sách học sinh sẽ được đưa vào mảng (Array), TableView sẽ truy cập và lấy thông tin (như giá trị, số thứ tự của tên) và hiển thị ra cho người dùng nhìn thấy.

Với Video này, bạn sẽ hiểu ngay về TableView và có thể ứng dụng cùng với các đối tượng khác để tự mình làm các Apps đơn giản rồi đấy!

 

 

Like - Share - và cho tụi mình biết ý kiến của bạn bằng cách bình luận bên dưới nhé