Bài 18. AlertView

Để thông báo cho người dùng, bạn cần sử dụng một đối tượng có tên là AlertView. AlertView sẽ hiện lên bảng thông báo với các dòng thông báo bằng text hoặc một form để bạn nhập dữ liệu.

 

 

Like - Share - và cho tụi mình biết ý kiến của bạn bằng cách bình luận bên dưới nhé