Bài 13. TextView

Đối tượng này dùng để hiển thị các văn bản.

Về cơ bản thì cũng giống với Label, nhưng khác ở chỗ, TextView cho phép trình bày văn bản nhiều dòng, có thanh cuộn nếu đoạn văn bản quá dài.

Điều này giúp ích cho lập trình viên khi cho hiển thị các đoạn văn bản (giói thiệu, quảng cáo, …) đến với người dùng thông qua ứng dụng.

 

 

Like - Share - và cho tụi mình biết ý kiến của bạn bằng cách bình luận bên dưới nhé