Bài 6. Toán tử và biểu thức

Trong chương này, mình sẽ giúp bạn tương tác các biến với nhau thông qua toán tử. Toán tử rất quan trọng trong một ngôn ngữ lập trình, chúng là trợ thủ đắc lực cho lập trình viên trong quá trình tính toán, phân tích dữ liệu để giải một bài toán Công nghệ thông Read More

Bài 5. Kiểu dữ liệu, hằng số và biến

Trong phần này, mình sẽ giúp các bạn làm quen với ngôn ngữ Swift. Trong tương lai, ngôn ngữ này sẽ thay thế ngôn ngữ Objective-C. Đối với các bạn mà trước đây đã có kiến thức cơ bản về một ngôn ngữ lập trình nào đó thì việc tiếp thu thêm một ngôn ngữ Read More

Bài 4. Giới thiệu về Swift Playgrounds

Trong chương này, mình sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ Swift, ngôn ngữ có khả năng sẽ thay thế Objective-C trong thời gian tới. Và Apple đã đưa nó vào Xcode 6 để người dùng tiếp cận, bên cạnh đó, Objective-C vẫn có thể chạy song song với Swift, Read More

Bài 3. Tổng quan về Xcode

Trong chương này, Minh Thanh sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về Xcode, về hệ điều hành iOS và giúp bạn tạo một dự án mới một cách đơn giản. Từ đó bạn sẽ hiểu được một ứng dụng trên hệ điều hành iOS được thiết kế, lập trình qua những bước cơ Read More

Bài 2. Cài đặt Xcode và iOS SDK

Ứng dụng iOS được lập trình viên phát triển dựa trên iOS SDK kết hợp với môi trường phát triển Xcode 6 của Apple. Xcode là một ứng dụng được Apple phát triển, giúp cho lập trình viên có thể thiết kế giao diện, viết các đoạn mã điều khiển, biên dịch và chạy ứng Read More

Bài 1. Bắt đầu với Lập trình iOS bằng Swift 2

Đối với lập trình viên mới Nếu bạn là một lập trình viên iOS mới, bạn chưa từng học lập trình hoặc bạn đã học lập trình với một ngôn ngữ nào đó trước đây thì tài liệu này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan cũng như dễ dàng nhất để bắt đầu Read More