[UIKit cơ bản] – Bài 9. UICollectionView, UIColor

UICollectionView, UIColor Các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của CollectionView khi sử dụng Apps Photo trong iOS. Khác với TableView, CollectionView hiển thị dữ liệu theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Một hình ảnh khác của CollectionView mà các bạn dễ thấy nhất đó là ứng dụng Pinterest. Và trong khuôn Read More