[UIKit cơ bản] – Bài 3. UIAlertController

UIAlertController

Đây là đối tượng thay thế cho 2 đối tượng UIAlertView và UIActionSheet.

Đặc biệt hơn cả, đối tượng này là một trong những đối tượng không thiết kế được trên view, có nghĩa là, muốn nó xuất hiện cho người dùng nhìn thấy, bạn cần thao tác với code.

Nhưng cũng không khó lắm đâu, bạn cùng mình nghiên cứu nhé!

Đặt sách và DVD tại: https://goo.gl/EF9F34

 bản full sẽ bao gồm Sách + DVD cơ bản + DVD nâng cao + CD Source.

Đặt full để học lập trình và kiếm tiền từ iOS nhé!

Like - Share - và cho tụi mình biết ý kiến của bạn bằng cách bình luận bên dưới nhé