Bài 9. Segmented Control và Switch

Đối tượng tiếp theo mà chúng ta tìm hiểu đó là:

– Segmented Control

– Switch

Hai đối tượng này tương đối giống nhau.

– SegmentedControl: đối tượng này bao gồm nhiều Button (nút bấm) liên kết với nhau theo chiều ngang. Mỗi nút bấm có thể hiển thị chữ, hoặc hình ảnh (cái này tuỳ vào thiết kế của bạn trên ứng dụng)

– Switch: là đối tượng chỉ có 2 lựa chọn là On/Off (tắt hoặc mở) ví dụ nhủ trong Setting, bạn hay thấy nút này mỗi khi muốn bật hoặc tắt chức năng 3G (các iPhone từ 3G trở lên). Đối tượng này giống như cái công tắc điện đó bạn.

 

 

Bài tập:

1. Viết ứng dụng nhập thông tin người dùng và xuất ra cửa sổ Log:
– Tên, Ngày tháng năm sinh, Quê quán, Địa chỉ, Email, Điện thoại liên lạc, Giới tính.

2. Viết ứng dụng trả lời câu hỏi. (Câu hỏi do bạn chọn lựa, mỗi câu hỏi có nhiều câu trả lời)
Ví dụ: Nước Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em?
a. 50, b. 55, c. 54, d.64

Like - Share - và cho tụi mình biết ý kiến của bạn bằng cách bình luận bên dưới nhé