Bài 10. Slider

Bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đối tượng Slider

Ý tưởng: Viết một ứng dụng cho phép người dùng cung cấp số năm kinh nghiệm.
Giới hạn số năm kinh nghiệm từ 2 đến 20 năm.
Dùng đối tượng Slider.

Theo định nghĩa của Apple thì: Slider là một đối tượng được sử dụng để chọn một giá trị duy nhất từ một loạt các giá trị.
Thanh trượt được thiết kế nằm ngang và người sử dụng có thể dễ dàng thay đổi giá trị.

Muốn làm việc được với Slider, bạn cần phải cung cấp giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.
Sau đó lấy giá trị hiện tại của Slider bằng hàm được cung cấp.

Cùng theo dõi Video dưới đây để hiểu rõ hơn về Slider, bạn nhé.

 

 

Bài tập:

1. Viết ứng dụng cho phép người dùng thay đổi chỉ số đo 3 vòng. Lưu ý: ứng dụng giành cho cả nam và nữ.

2. Viết ứng dụng có ba Slider, Slider thứ nhất có giá trị từ 0 đến 30.
Slider thứ hai có giá trị từ 31 đến 60.
Slider thứ ba có giá trị từ 0 đến 60.
Viết code để mỗi khi người dùng kéo Slider thứ nhất hoặc thứ hai, Slider thứ ba cũng thay đổi theo.
Hoặc kéo Slider thứ ba thì hai Slider cũng thay đổi theo sau cho tương ứng giá trị.
(Lưu ý: khi giá trị của Slider thứ 3 chưa lớn hơn hoặc bằng 30 thì không được kéo Slider thứ hai. Thông báo với người dùng phải kéo Slider thứ nhất trước)

Like - Share - và cho tụi mình biết ý kiến của bạn bằng cách bình luận bên dưới nhé