[UIKit cơ bản] – Bài 5. UIPasteBoard, UserDefault

UIPasteBoard, UserDefault Để lưu trữ một cách tạm thời, mang tính ghi nhớ, tốt nhất là bạn nên sử dụng PasteBoard hoặc UserDefault rồi. Nhờ có 2 đối tượng này, bạn không cần phải ghi dữ liệu cần nhớ ra file hoặc ghi vào một cơ sở dữ liệu nào, thật là tiện lợi! Đặt Read More