[UIKit cơ bản] – Bài 11. UIPickerView, UIPickerViewDelegate

UIPickerView, UIPickerViewDelegate Mình có một danh sách các Tổng thống Mỹ trong vài nhiệm kỳ gần đây, mình muốn hiển thị nó theo dạng một danh sách có thể cuộn được, ngoài ra người dùng có thể cuộn đến tên của vị Tổng thống nào họ thích. Đồng thời trên chính PickerView mình muốn hiển Read More