Bài 2: Cấu trúc ứng dụng viết bằng Objective-C

Cấu trúc của chương trình viết bằng ngông ngữ Objective-C Đến đây, các bạn tạm quên về “Ứng dụng iOS” nhé. Chúng ta sẽ quay lại sau khi hiểu rõ và thành thạo về ngôn ngữ Objcetive-C và XCode. Từ nay về sau, các bạn sẽ tạo Project mới bằng cách: Mở Xcode lên -> Read More

Bài 1: Nhập môn Objective-C

Chào tất cả các bạn. Page thành lập đã lâu nhưng giờ mới quyết định đổi thành nơi chia sẻ kiến thức lập trình Objective-C và sử dụng Xcode để lập trình iOS cho tất cả mọi người. Mong rằng các anh, chị, em đã có kinh nghiệm, chia sẻ thêm để iOS Apps Store Việt Read More

1 2 3